KØREKORT


KØREKORT


Teoriprøven:

Teoriprøven består af en serie billeder, og nogle spørgsmål. Du skal så krydse de rigtige svar af på et skema eller på en PC.  

Når du kommer til prøven kontrolleres din identitet, samt at betingelserne for, at kunne aflægge teoriprøve er opfyldt, herunder at de nødvendige underskrifter på ansøgningen er til stede. Teoriprøven rettes straks efter prøven er slut og du får resultatet med det samme.
Den praktiske prøve:

Kørelæreren eller dennes repræsentant kan overvære den praktiske prøve, medmindre du eller den prøvesagkyndige har væsentlige indvendinger herimod.

Varigheden af den praktiske prøve afhænger af den kategori, som prøven aflægges i. Den kørselstid, der afsættes til bedømmelse af din adfærd i trafikken, må ikke være under 25 minutter ved den praktiske prøve til kategori B. Udover kørselstiden skal der afsættes tid til kontrol af din identitet, oplysning om prøvens forløb, kontrol af køretøjets udstyr, evaluering af prøveforløbet mv., eventuel udfyldelse af stamkort og udstedelse af midlertidigt kørekort. Prøven kan om nødvendigt forlænges og kan afbrydes, hvis din kørefærdighed er meget ringe.

Den prøvesagkyndige skal under kørslen give de nødvendige anvisninger om rute, manøvrer o.s.v. Den prøvesagkyndige skal under kørslen gribe ind ved brug af køretøjets betjeningsudstyr, hvis det er nødvendigt af hensyn til sikkerheden eller for at undgå påkørsel.

De manøvrer, som er indøvet på lukket øvelsesplads og køreteknisk anlæg, skal ikke ved prøven udføres separat, men indgår i forbindelse med den normale betjening af køretøjet under kørslen. Dog skal baglæns kørsel, herunder baglæns kørsel omkring hjørner, 3-punkts vending, parallel parkering, indgå stikprøvevis, men kan kun kræves udført med nogen præcision.

Ved den praktiske prøve skal den prøvesagkyndige først og fremmest vurdere, om dine præstationer er præget af grundig indlæring i overensstemmelse med undervisningsplanen.

Resultatet af prøven skal meddeles straks efter prøvens afslutning.

 


INFORMATION


Regler for at starte til kørekort:

 • Du må tidligst starte 3 mdr. før du fylder 17 år.
 • Du må tidligst gå til teoriprøve 1 mdr. før du fylder 17 år.
 • Du må tidligst gå til køreprøve, den dag du fylder 17 år.
 • Du skal have sædvanlig bopæl i Danmark og opholdstilladelse. Dokumenter:

 • Lægeattest underskrevet af egen læge, samt godkendt foto (pasfoto), der skal påtegnes af lægen. Kopi af sygesikringskort eller andet, hvoraf cpr. nr. fremgår samt opholdstilladelse, hvis du ikke er dansk statsborger.
 • Førstehjælpsbevis (max. 1 år gammelt og min. 8 timers færdselsrelateret førstehjælp).
 • Du skal desuden medbringe pas både til den teoretiske samt praktiske prøve. Lovkrav:

 • Ifølge loven skal du minimum have gennemgået følgende, inden du må komme til den teoritiske og praktiske prøve. Teori:

 • Man skal have 29 lektioner x 45 minutter i teorien, hvor man lærer færdselsreglerne og de forskellige love. Manøvrebane:

Inden kørsel i trafikken skal du øve dig på et lukket øvelse plads. Kravet er 4 lektioner x 45 minutter, hvor du bl.a. lærer følgende:


 • 8-tal, vending
 • slalom
 • bakning
 • 3-punkts vending
 • indkørsel i p-bås
 • parallel-parkering 


Glatbane (Køretekniske anlæg):

Lige inden køreprøven skal du på glatbane i mindst 4 lektioner x 45 minutter, hvor du bl.a. lærer følgende:


 • Bremselængder
 • Slalom
 • Høj kant
 • Bremse- og undvigemanøvre
 • Dobbelt undvigemanøvre
 • Kørsel i kurve
 • Forhjulsudskridning
 • Baghjulsudskridning
 • Vejgrebetsbetydning


Kørsel på vej:

 • Lovkravet er mindst 16 lektioner x 45 minutter, i manøvrer på vej.
 • I alt mindst 53 lektioner.